14/11/2012
Thành lập cùng ngày ra đời bệnh viện, khoa Răng – Hàm - Mặt đã và đang góp phần tạo nên uy tín về chất lượng phục vụ của bệnh viện. Ấn tượng đầu tiên của mọi người khoa Răng – Hàm – Mặt là sự sạch sẽ, ngăn nắp đặc biệt.